veškeré zámečnické práce
návrhy a realizace

zámečníci Pečky
telefon: 607 977 715

Nesené a pojezdové brány

Pojezdové brány

Pojezdová posuvná brána je vybavena pojezdovými kladkami ve spodní části, které se pohybují po vodící kolejnici typy oblouček, nebo L. Vyvážení brány je zajištěno horními vodícími kladkami. Nové i stávající brány lze automatizovat pomocí elektrického pohonu, kde přenos pohybu na brány je realizován ozubeným hřebenem.

Stavební příprava: za vnitřní stranou plotu je nutno zhotovit betonovou základnu o délce cca dvojnásobku délky brány v prostoru průjezdu a otevírání brány. Do základny se zapustí ocelový profil I, na který je potom umístěna kolejnice pro pojezd. Vedení brány je možno umístit buď na stávající zídku, nebo na samostatný sloupek z vnitřní strany brány. Pro umístění motoru je nutno zhotovit betonový základ o rozměrech cca 300 x 300 mm ve vzdálenosti cca 300 mm od hranice průjezdu. Kabely jsou umístěny většinou v zemi a ve sloupcích. Jsou přivedeny na základu motoru. Jedná se o přívodní kabel 230V CYKY 3x1,5 pro napájení motoru a řídící elektroniky, 2x0,5 a 4x0,5 pro připojení světelné závory, 2x0,75 pro připojení klíčového zámku a přípravu pro připojení majáku a antény, nejlépe elektrikářskou trubku zabudovanou do zdiva.

Nesené brány

Základní uspořádání a elektroinstalace Posuvných nesených bran obdobná jako u pojezdové brány. Pojezdové kladky a vodící kolejnice jsou nahrazeny speciálním profilem C a pojezdovými vozíky. Oproti pojezdové bráně není nutný rovný terén. Vyvážení brány je opět zajištěno horními vodícími kladkami.

Stavební příprava: z vnitřní stranou plotového sloupku ve směru posunu brány je nutno zhotovit betonovou patku o rozměrech cca 1500x400x800mm, do které při montáží na chemickou kotvu na závitové tyče, bude přimontována platforma nesené brány. Kabely jsou umístěny většinou v zemi a ve sloupcích. Jsou přivedeny na základu motoru. Jedná se o přívodní kabel 230V CYKY 3x1,5 pro napájení motoru a řídící elektroniky, 2x0,5 a 4x0,5 pro připojení světelné závory, 2x0,75 pro připojení klíčového zámku a přípravu pro připojení majáku a antény, nejlépe elektrikářskou trubku zabudovanou do zdiva.

Naše reference

Nesené a pojezdové brány
Nesené a pojezdové brány
Nesené a pojezdové brány
Nesené a pojezdové brány
Nesené a pojezdové brány
Nesené a pojezdové brány
Nesené a pojezdové brány
Nesené a pojezdové brány
Nesené a pojezdové brány
Nesené a pojezdové brány
Nesené a pojezdové brány
Nesené a pojezdové brány
veškeré zámečnické práce návrhy a realizace, zámečníci Pečky